ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ В ЛООРАТ «Укравтотранс – Львів»

Членські внески поділяються на дві категорії:

  1. Вступний внесок . Сплачується після прийняття рішення правлінням / з’їздом ЛООРАТ «Укравтотранс – Львів» про задоволення заяви кандидата на членство в організації. Розмір вступного внеску рівний місячному внеску нового члена організації, який визначається згідно затвердженої шкали.
  2. Місячний внесок. Регулярно сплачується членами ЛООРАТ «Укравтотранс – Львів» до 5–го числа поточного місяця.

Величина регулярного місячного внеску визначається згідно шкали і прямо залежить від кількості автобусів задіяних на обслуговуванні автобусних маршрутів.

МІНІМАЛЬНИЙ

РОЗМІР ВНЕСКУ

(грн.)

ЗАДІЯНО НА АВТ.

МАРШРУТАХ ДО

10-ти ОДИНИЦЬ

ЗАДІЯНО НА АВТ.

МАРШРУТАХ ДО

35-ти ОДИНИЦЬ

ЗАДІЯНО НА АВТ.

МАРШРУТАХ БІЛЬШЕ 35-ти

ОДИНИЦЬ

ПРИМІТКА
300,00 500 1000 ЗА  КОЖЕН АВТОБУС ЗВЕРХ 35-ти  15 грн. Членські внески сплачуються до 5-го числа поточного місяця